Unisław Pomorski - Toruń Północny
13.05.2006


1/6

    Linia kolejowa Toruń Wschodni - Unisław Pomorski - Chełmno o długości 53 km 584 m otwierana była etapami. Jako pierwszy został otwarty odcinek Unisław Pomorski - Starogród o długości 13 km. Było to 2.09.1901 roku. Dalszy odcinek do Chełmna otwarto 20.07.1902. Z tą datą wiąże się otwarcie odcinka Unisław Pomorski - Chełmno dla ruchu pasażerskiego. Druga część linii była otwierana nieco później. Najpierw otwarto odcinek Toruń Wschodni - Olek - 15.10.1910, początkowo dla ruchu towarowego, a 1.07.1912 otwarto dalszą część linii Olek - Unisław Pomorski. W ten sposób w 1912 roku była otwarta cała linia. Unisław Pomorski był stacją węzłową. Tutaj omawiana linia krzyżowała się z linią Brodnica - Bydgoszcz Wschód.
W 1970 roku następuje schyłek przewozów pasażerskich na odcinku Unisław Pomorski - Chełmno, ruch towarowy utrzymuje się być może dłużej. Z Torunia do Unisławia pociągi pasażerskie kursowały prawdopodobnie do 1992 roku. Ruch pociągów pasażerskich nie był wielki, w rozkładzie 1979/80 znajdują się 4 pary pociągów. Przy takiej częstotliwości linia nie mogła przetrwać do dzisiejszych czasów, ponadto godziny odjazdów w widocznym rozkładzie raczej nie były dogodne. W ostatnim okresie kursowania linie obsługiwał wagon motorowy SN61. Niedługo potem przewozy zawieszono, nie wiem jak wyglądał ruch towarowy, być może w ostatnim okresie istnienia linii go nie było. Kilka lat później linię na odcinku od Unisławia Pomorskiego do rozjazdu w Olku rozebrano, podobnie było z odcinkiem Unisław Pomorski - Chełmno. Nie ma wątpliwości, że gdyby nie istniała bocznica do bazy paliw w Olku to rozbiórka posunęłaby się aż do samego Torunia - do bocznicy od toruńskich zakładów - Polchem, Elektrociepłownia Zachód, Merinotex.

Źródło - Teofil Lijewski, Stanisław Koziarski "Rozwój sieci kolejowej w Polsce", Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1995 (Podziękowania dla Macieja za informacje).

[Rozmiar: 307259 bajtów]

  Dziś na starotorzu znajduję się droga. Prawie cały odcinek od dawnego przejazdu przed Unisławiem (droga z Bydgoszczy) do Pigży można przejechać. Miejscami jedynie, gdzie nie ma drogi trzeba przejść przez zarośniete starotorze, albo skorzystać z pola. Między Pigżą, a Olkiem gdzie linia biegnie częściowo w wykopnie zalega woda. Niestety na sporym odcinku leżą śmieci wyrzucane przez ludzi, niektóre miejsca to istne wysypiska. Śladów szyn nie znaleźliśmy, jednak spotkaliśmy śladowe ilości elementów mocowań i jeden wskaźnik. Na niektórych odcinkach znajdują się słupki hektometrowe.

Unisław Pomorski
Budynek dworca od strony ulicy.

Unisław Pomorski
Wieża ciśnień ze wskaźnikiem poziomu wody.

Unisław Pomorski
Budynek dworca od strony peronów.

Unisław Pomorski
Perony.

Unisław Pomorski
Budynek dworca.

Unisław Pomorski
Widok w kierunku Bydgoszczy.

Unisław Pomorski
Widok w kierunku osi stacji.

Unisław Pomorski
Nastawnia dysponująca Ul.

Unisław Pomorski
Wyjazd w kierunku Bydgoszczy i kozioł oporowy linii do Torunia.

Unisław Pomorski
Widok od strony Bydgoszczy.

1 2 3 4 5 6
Węzeł Unisław Pomorski dawniej i dziś
Strona główna

Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin