TRAKCJA ELEKTRYCZNA

AUTOMATYKA I STEROWANIE

  W obecnych czasach wymagania stawiane urządzeniom i aparatom elektrycznym są zdecydowanie większe od tych, które były stawiane na początku rozwoju trakcji elektrycznej. Dziś oprócz niezawodności działania stawia się także na jakoś uzyskiwanych parametrów, szybkość działania, racjonalny i oszczędny rozdział energii oraz przede wszystkim na bezpieczeństwo.
Rozbudowa sieci trakcyjnej wymusiła konieczność zwiększenia ilości obiektów sterowania i zasilania. W związku z tym celowe było wprowadzenie automatyki sterowania, która umożliwiłaby sterowanie zasilaniem na określonych odcinkach sieci trakcyjnej z jednego centrum. W takim układzie do sterowania urządzeniami trakcji elektrycznej potrzeba niewielu ludzi, którzy jedynie kontrolują i obsługują te urządzenia z centrum.

  Postęp technologiczny ułatwia i usprawnia sterowanie systemem zasilania. Sterowanie techniką elektromagnetyczną zostaje zastąpione przez sterowanie komputerowe, dzięki temu możliwe jest scentralizowanie urządzeń sterujących w jednym miejscu.
W tym dziale opisane są sposoby sterowania, zabezpieczenia, zależności pomiędzy urządzeniami oraz metody pomiarów.

Rozmiar: 2000 bajtów STEROWANIE

Rozmiar: 2000 bajtów STEROWANIE ZDALNE

Rozmiar: 2000 bajtów UZALEŻNIENIA I BLOKADY

Rozmiar: 2000 bajtów ZABEZPIECZENIA

Rozmiar: 2000 bajtów POMIARY

Poniżej znajdują się odnośniki do poszczególnych zagadnień związanych z trakcją elektryczną:

OGÓLNE INFORMACJE | SYSTEMY ZASILANIA | SILNIKI TRAKCYJNE | SIEĆ TRAKCYJNA | PODSTACJE TRAKCYJNE
ELEKTRYFIKACJA I EKSPLOATACJA | HAMOWANIE ELEKTRYCZNE