TRAKCJA ELEKTRYCZNA

ELEKTRYFIKACJA I EKSPLOATACJA

  W dziale tym opisane są zagadnienia związane z projektowaniem sieci i podstacji oraz wskazówki, jakimi kierują się inżynierowie podczas projektowania i obliczania układów zasilania a także obliczania sieci jezdnej. Dział ten ma jedynie charakter teoretyczno-orientacyjny, dlatego pomijam wszystkie wzory i wykresy, które w większości przypadków są skomplikowane. Przedstawiłem także etapy budowy sieci trakcyjnej i krótko je opisałem.
  Budowa sieci trakcyjnej wiąże się z ogromnymi kosztami inwestycyjnymi (budowa sieci jezdnej, przygotowanie torów, budowa podstacji, stawianie kabin sekcyjnych i stacji odłącznikowych, przebudowa urządzeń srk, powiększenie skrajni np. podwyższenie wiaduktów, doprowadzenie linii zasilających, przygotowanie podtorza). Oprócz kosztów związanych z samą budową należy dodać koszty, które będą związane z przyszłą konserwacją sieci, a także koszty utrzymania załogi zajmującej się trakcją elektryczną.
  Przedstawiłem także ogólne zasady i cykle konserwacji, napraw sieci i podstacji oraz zasady bezpieczeństwa, jakie należy zachować przy naprawach i w pobliżu urządzeń sieci trakcyjnej. Wszystkie zasady bezpieczeństwa określone są szczegółowo w instrukcjach o pracy przy urządzeniach elektrycznych wysokich napięć.

Rozmiar: 2092 bajtów PROJEKT WSTĘPNY

Rozmiar: 2092 bajtów BUDOWA SIECI

KONSERWACJE

Rozmiar: 2092 bajtów ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Rozmiar: 2092 bajtów HISTORIA TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ

Poniżej znajdują się odnośniki do poszczególnych zagadnień związanych z trakcją elektryczną:

OGÓLNE INFORMACJE | SYSTEMY ZASILANIA | SILNIKI TRAKCYJNE | SIEĆ TRAKCYJNA | PODSTACJE TRAKCYJNE
AUTOMATYKA I STEROWANIE | HAMOWANIE ELEKTRYCZNE