TRAKCJA ELEKTRYCZNA

SILNIKI TRAKCYJNE

KONSERWACJA I NAPRAWA SILNIKA

  Podczas pracy silnika w trudnych warunkach niektóre jego elementy mogą ulec przegrzaniu bądź zniekształceniu. Dlatego co pewien okres należy robić rewizję silnika badając i sprawdzając szczegółowo jego uzwojenia a także całą konstrukcję.
  W stojanie wszystkie zużyte mechaniczne elementy należy zregenerować poprzez obróbkę mechaniczną w takim zakresie, który zapewni uzyskanie pierwotnych wymiarów konstrukcyjnych. Części, które nie nadają się do regeneracji należy wymienić na nowe. Przy otwieraniu i zdejmowaniu pokryw stojana należy zwrócić uwagę na stan uszczelnienia. Wewnątrz bada się przede wszystkim stan wszystkich uzwojeń. W przypadku zauważenia uszkodzonych cewek uzwojenia należy je zdemontować i zregenerować, a w przypadku uszkodzonego całego uzwojenia należy je wymienić na nowe. Ponadto wszystkie uzwojenia myje się benzyną ekstrakcyjną, dokładnie suszy i sprawdza pod napięciem wysokim (9 kV). Sprawdza się szczegółowo przede wszystkim stan izolacji, w przypadku zauważenia zużytej izolacji należy ją zregenerować. Izolację zazwyczaj stanowi żywica epoksydowa. Izolację główną bada się pod napięciem 12 kV, należy także sprawdzić czy nie ma zwarć miedzyzwojowych.
  Wirnik silnika trakcyjnego podczas rewizji należy zdemontować. W przypadku wirnika należy najwięcej uwagi poświęcić oględzinom komutatora. Bada się stan wycinków komutatora, stan mocowania końcówek zezwojów do wycinków komutatora. Komutator należy oszlifować dokładnie jeżeli pomiary owalizacji wykazały zbyt duże odchyłki od normy. Podczas pracy silnika na komutatorze wydziela się politura komutatorowa, która zapewnia prawidłową komutację. Należy unikać jej zniszczenia, dlatego przed przystąpieniem do ewentualnego toczenia komutatora należy ocenić czy toczenie jest niezbędne. Zanieczyszczony wirnik może świadczyć o tym, że wnętrze silnika jest niewłaściwie izolowane.
  Dobrą komutację zapewnia odpowiednia współpraca szczotek z komutatorem, dlatego należy sprawdzić stan mocowania i zużycia szczotek. Powodem niewłaściwej komutacji może być zbyt słaby docisk szczotek do komutatora, nierówności na szczotkach, zanieczyszczenie, drgania wywołane zbyt dużym luzem szczotek umieszczonych w szczotkotrzymaczach. Objawia się to występowaniem ognia okrężnego lub punktowym iskrzeniem.
  Stan izolacji uzwojeń wirnika bada się poddając je próbom napięciowym na wysokie napięcie (12 kV). Ewentualne przebicia izolacji należy zregenerować poprzez malowanie jej żywicą epoksydową lub innym środkiem izolacyjnym. Należy dokonać także pomiaru rezystancji uzwojeń wirnika induktorem i sprawdzić czy nie ma zwarć międzyzwojowych. W przypadku, gdy jest ona zbyt mała należy ją pomalować emalią elektroizolacyjną i wysuszyć. Jeśli ten zabieg nie zapewni otrzymania odpowiedniej rezystancji należy przezwoić uzwojenie. Podczas przezwajania silnika należy oczyścić żłobki z resztek starej izolacji. Jeśli jest taka konieczność to należy także wymienić komutator na nowy.
  Wszystkie ruchome części wirnika, jak mocowania łożysk należy dokładnie wyczyścić i nasmarować. Zużyte części należy wymienić na nowe.

  Po zakończeniu konserwacji stojana i wirnika należy wyważyć wirnik, ma to na celu pokrycie się jego osi bezwładności z osią geometryczną wału wirnika. Dokonuje się to przez zawieszanie wyważników w odpowiednich miejscach wirnika i dokonuje się pomiarów za pomocą specjalnych przyrządów.
  Po wyważeniu wirnika ostrożnie montuje się go w stojanie. Śruby mocujące przykręca się równomiernie z każdej strony. Zmontowany silnik transportuje się na stanowisku prób i tam poddaje się go próbom i pomiarom. Mierzy się szczeliny między wirnikiem a biegunami głównymi. Następnie dokonuje się próby biegu jałowego (luzem). Podczas tej próby zwraca się uwagę na poziom hałasu, współpracę szczotek z komutatorem oraz nagrzewanie się silnika. Prób dokonuje się w czasie kilku godzin w obu kierunkach (np. 2 godziny w każdym kierunku). Gdy zabiegi konserwacyjne silnika były bardziej złożone to dokonuje się dodatkowych prób i pomiarów związanych z pracą naprawianych części. Silnik następnie poddaje się próbom z obciążeniem sprzęgając go z zestawem kołowym i stopniowo się obciąża aż do obciążenia znamionowego. Wszystkie pomiary zapisuje się w protokole, który jest dokumentacją naprawczą silnika.

  Wszystkie próby napięciowe przeprowadza się prądem przemiennym 50 Hz. Czas próby nie powinien być mniejszy jak 30 sekund.

  Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o innych maszynach elektrycznych kliknij ---> maszyny elektryczne.

SILNIK SZEREGOWY | SILNIK BOCZNIKOWY | SILNIK SZEREGOWO-BOCZNIKOWY | SILNIK JEDNOFAZOWY KOMUTATOROWY
SILNIK TRÓJFAZOWY ASYNCHRONICZNY | SILNIK NA PRĄD TĘTNIĄCY | REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ - PRĄD STAŁY
REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ - INNY RODZAJ PRĄDU | BUDOWA SILNIKA SZEREGOWEGO | ZASILANIE SILNIKÓW

Poniżej znajdują się do poszczególnych zagadnień związanych z trakcją elektryczną:

SILNIKI TRAKCYJNE | OGÓLNE INFORMACJE | SYSTEMY ZASILANIA | SIEĆ TRAKCYJNA | PODSTACJE TRAKCYJNE
AUTOMATYKA I STEROWANIE | ELEKTRYFIKACJA I EKSPLOATACJA | HAMOWANIE ELEKTRYCZNE