TRAKCJA ELEKTRYCZNA

PODSTACJE TRAKCYJNE

  Podstacje trakcyjne stanowią pośrednie źródło zasilania sieci trakcyjnej. Podstacja trakcyjna jest najważniejszym obiektem na linii sieć energetyczna - sieć trakcyjna. Zadaniem podstacji jest przetwarzanie energii elektrycznej z rejonowej sieci energetycznej lub państwowej na energię przyjętą dla danego systemu.
Budowa podstacji trakcyjnej jest podobna dla każdego systemu, a różnice występują głównie w zespołach przetwórczych oraz wyposażeniu. Budowa podstacji odbywa się w dwóch etapach: pierwszy to budowa budynku a drugi to montaż wyposażenia. Podstacja trakcyjna jest ogrodzona płotem lub murkiem, a wstęp na teren podstacji osobom nieupoważnionym jest zabroniony. Rozmieszczenie dodatkowych obiektów na linii zelektryfikowanej (jak kabiny sekcyjne) uzależnione jest od natężenia ruchu, odległości miedzy podstacjami oraz od poboru mocy.

  W Polsce zasilaniem i utrzymaniem sieci trakcyjnej oraz podstacji zajmuje się spółka PKP Energetyka. Zadaniem spółki jest dystrybucja energii elektrycznej, utrzymanie sieci trakcyjnej, wykonywanie konserwacji, przeprowadzanie kontroli sieci.
Budowa podstacji trakcyjnej oraz opis zasilania sieci trakcyjnej opisane są poniżej.

Rozmiar: 2340 bajtów CHARAKTERYSTYKA PODSTACJI

Rozmiar: 2340 bajtów UKŁADY URZĄDZEŃ I ICH ZADANIA

Rozmiar: 2340 bajtów ROZDZIELNIA ENERGETYCZNA

Rozmiar: 2340 bajtów ZESPOŁY PRZETWÓRCZE

Rozmiar: 2340 bajtów ROZDZIELNIA TRAKCYJNA

Rozmiar: 2340 bajtów URZĄDZENIA WYGŁADZAJĄCE

Rozmiar: 2340 bajtów ROZDZIELNIA PRĄDÓW POWROTNYCH

Rozmiar: 2340 bajtów POTRZEBY WŁASNE

Rozmiar: 2340 bajtów UKŁAD PRZESTRZENNY PODSTACJI

Rozmiar: 2340 bajtów PODSTACJE SPECJALNE

Rozmiar: 2340 bajtów KABINY SEKCYJNE I ODŁĄCZNIKI


  Obecnie większość podstacji trakcyjnych pozbawionych jest obsługi. Sterowanie pracą podstacji odbywa się z dyspozytury zasilania za pomocą kabli teletechnicznych. Dąży się jednak do zastąpienia ich światłowodami. Zakłady Energetyki Kolejowej posiadają na terenie swojego działania sekcje, które zajmują się naprawami. Sekcje wyposażone są w pociągi pogotowia sieciowego oraz inne pojazdy przystosowane do pracy przy sieci trakcyjnej (pojazdy do diagnostyki sieci trakcyjnej, kabli). Dość dużym problemem w zdalnym sterowaniu są kradzieże kabli i urządzeń. Zdarzają się także, włamania na podstacji trakcyjne. W związku z tym podstacje bezobsługowe wyposażone są w różne zabezpieczenia (czujniki, alarmy, kamery), których sygnał przesyłany jest do dyspozytury zasilania.

Poniżej znajdują się odnośniki do poszczególnych zagadnień związanych z trakcją elektryczną:

OGÓLNE INFORMACJE | SYSTEMY ZASILANIA | SILNIKI TRAKCYJNE | SIEĆ TRAKCYJNA
AUTOMATYKA I STEROWANIE | ELEKTRYFIKACJA I EKSPLOATACJA | HAMOWANIE ELEKTRYCZNE