TRAKCJA ELEKTRYCZNA

SIEĆ TRAKCYJNA

PRĄDY BŁĄDZĄCE

  Sieć trakcyjna składa się z napowietrznej sieci jezdnej oraz z sieci powrotnej - połączonych ze sobą szyn. Teoretycznie prąd do podstacji trakcyjnej płynie szynami, jednak nie są one idealnie odizolowane od ziemi i część prądu trakcyjnego upływa z szyn po czym płynie drogą o małej rezystancji w ziemi. Prądy płynące w ziemi nazywane są prądami błądzącymi. O ile prądy te nie mają wpływu na pracę pojazdów trakcyjnych, to powodują duże szkody w urządzeniach przewodzących, które znajdują się na ich drodze.

  W miejscu, gdzie pojazd oddaje energię do sieci powrotnej szyny mają potencjał dodatni względem ziemi - strefa anodowa. Potencjał ten zmienia się na drodze w kierunku podstacji i w miejscu przyłączenia kabla zasilającego jest on ujemny względem ziemi - strefa katodowa. Wartość potencjałów szyn uzależniona jest od wartości prądu obciążenia, natomiast wartość prądów błądzących zależy od rezystancji szyn, rezystancji przejścia szyny - ziemia, rozkładu obciążeń podstacji oraz odległości miedzy podstacjami.

[Rozmiar: 28086 bajtów]

  Prądy błądzące powodują korozję wszystkich metalowych elementów jakie spotykają na swojej drodze (rury metalowe, zbrojenia podkładów, konstrukcje nośne mostów, wiaduktów). W związku z tym dąży się do zmniejszenia rezystancji szyn i odizolowania ich od podłoża. Łączniki i uszynienia można zaizolować kablem jednak odizolowanie szyn jest praktycznie niemożliwe. Ustalono, że aby zbyt duża wartość prądu nie upływała do ziemi rezystancja jednego toku musi wynosić maksymalnie 0,2 W/km, natomiast jednego toru 0,5 W/km. Łączniki szynowe, międzytokowe i międzytorowe nie powinny zwiększać rezystancji sieci powrotnej (dlatego bardzo ważne staranne połączenie łącznika z szyną), ponadto ważne jest, aby podstacje trakcyjne były w miarę możliwości równomiernie obciążone.
Niezależnie od zastosowanych rozwiązań całkowite wyeliminowanie prądów błądzących jest praktycznie niemożliwe, podobnie jak ustalenie drogi ich przepływu.

ZASADY KONSTRUKCJI SIECI JEZDNEJ | ELEMENTY KONSTRUKCJI I OSPRZĘT | SPOSOBY ZAWIESZANIA SIECI
KOTWIENIA PRZEWODÓW | SEKCJONOWANIE | ROZJAZDY SIECIOWE | PUNKT ZASILAJĄCY
IZOLACJA PODŁUŻNA | KONSTRUKCJE SPECJALNE | SIEĆ POWROTNA | ZABEZPIECZENIA | DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się odnośniki do poszczególnych zagadnień związanych z trakcją elektryczną:

SIEĆ TRAKCYJNA | OGÓLNE INFORMACJE | SYSTEMY ZASILANIA | SILNIKI TRAKCYJNE | PODSTACJE TRAKCYJNE
AUTOMATYKA I STEROWANIE | ELEKTRYFIKACJA I EKSPLOATACJA | HAMOWANIE ELEKTRYCZNE