TRAKCJA ELEKTRYCZNA

SIEĆ TRAKCYJNA

  Sieć trakcyjna jest niezbędna do poruszania się elektrycznych pojazdów trakcyjnych. Konstrukcja sieci jest uzależniona od warunków ruchowych. W zależności od prędkości z jaką poruszać się będą pojazdy szynowe sieć musi być odpowiednio skonstruowana. Dla prędkości mniejszych sieć nie musi być tak skomplikowana jak dla prędkości większych, gdzie oddziaływanie odbieraka na sieć jest większe.
  Sieć trakcyjna składa się zarówno z napowietrznej sieci jezdnej jak i z sieci powrotnej, czyli szyn.
Najbardziej rozbudowana jest sieć dostosowana do dużej prędkości ponieważ posiada wiele rozwiązań konstrukcyjnych jak sekcjonowanie elektryczne odcinków, urządzenia kompensujące sieć, specjalne zabezpieczenia. Poniższe tematy opisują te rozwiązania.

SIEĆ JEZDNA

Rozmiar: 2072 bajtów ZASADY KONSTRUKCJI SIECI JEZDNEJ

Rozmiar: 2072 bajtów ELEMENTY KONSTRUKCJI I OSPRZĘT

Rozmiar: 2072 bajtów SPOSOBY ZAWIESZANIA SIECI

Rozmiar: 2072 bajtów KOTWIENIA PRZEWODÓW

Rozmiar: 2072 bajtów SEKCJONOWANIE SIECI

Rozmiar: 2072 bajtów ROZJAZDY SIECIOWE

Rozmiar: 2072 bajtów PUNKT ZASILAJĄCY

Rozmiar: 2072 bajtów IZOLACJA PODŁUŻNA

Rozmiar: 2072 bajtów KONSTRUKCJE I SIECI SPECJALNE

Rozmiar: 2072 bajtów DANE TECHNICZNE SIECI STOSOWANYCH NA PKP

Rozmiar: 2072 bajtów ZABEZPIECZENIA

SIEĆ POWROTNA

Rozmiar: 2072 bajtów SIEĆ POWROTNA

Rozmiar: 2072 bajtów PRĄDY BŁĄDZĄCE

Rozmiar: 2072 bajtów ZABEZPIECZENIA

  Rozwiązania te są rozpatrywane bardziej pod kątem systemu prądu stałego, jednak rozwiązania stosowane w systemie prądu przemiennego są podobne. Różnice wynikają z konstrukcji i masy sieci jezdnej dlatego też urządzenia np. kompensujące sieć nie muszą być tak ciężkie. Wysokość napięcia także ma wpływ na budowę pewnych urządzeń m.in. izolatorów.
Sieć powrotna zarówno w systemie prądu stałego jak i przemiennego nie jest skomplikowana, jednak należy zwrócić uwagę na prądy błądzące, które mają ujemny wpływ na urządzenia znajdujące się w pobliżu torów. Skutki działania tych prądów nie są jednakowe dla obu systemów. Prąd stały powoduje inne skutki niż prąd przemienny.
  Rozdział ten obejmuje urządzenia i elementy od punktu zasilania poprzez sieć jezdną i powrotną do punktu przyłączenia kabla powrotnego. Urządzenia zasilające sieć trakcyjną opisane są w dziale Podstacje trakcyjne.

Poniżej znajdują się odnośniki do poszczególnych zagadnień związanych z trakcją elektryczną:

OGÓLNE INFORMACJE | SYSTEMY ZASILANIA | SILNIKI TRAKCYJNE | PODSTACJE TRAKCYJNE
AUTOMATYKA I STEROWANIE | ELEKTRYFIKACJA I EKSPLOATACJA | HAMOWANIE ELEKTRYCZNE