TRAKCJA ELEKTRYCZNA

SILNIKI TRAKCYJNE

SILNIK BOCZNIKOWY

  W silniku bocznikowym uzwojenie wzbudzenia jest połączone z wirnikiem równolegle. W tym przypadku wartość prądu przepływającego przez uzwojenie wzbudzenia zależy od napięcia na zaciskach silnika, z kolei na wartość strumienia w uzwojeniu wzbudzenia wpływ ma prąd płynący przez to uzwojenie. Ponieważ napięcie ma stałą wartość, więc prąd też jest stały, w końcu strumień zależny od prądu też ma stałą wartość. Układ połączeń w silniku bocznikowym jest pokazany na rysunku poniżej:

[Rozmiar: 21092 bajtów]

  Prędkość obrotowa silnika bocznikowego zależna jest od napięcia w sieci, spadku napięcia w wirniku oraz od strumienia.

[Rozmiar: 12528 bajtów]

  Powyższy wzór będzie słuszny jeśli do silnika nie są dołączone rezystory rozruchowe, czyli na pozycji bezrezystorowej lub przy regulacji prędkości napięciem zasilania. Na biegu jałowym prędkość silnika jest najwyższa i wynosi

[Rozmiar: 8376 bajtów]

  Prąd wzbudzenia jest niezależny od prądu obciążenia. W przypadku biegu luzem, gdy przez wirnik nie płynie prąd, prędkość silnika jest maksymalna. W czasie jazdy lokomotywy z góry mogłoby się zdarzyć, że prędkość obrotowa była by większa od prędkości maksymalnej n > nmax. W takiej sytuacji siła przeciwelektromotoryczna w silniku zależna od prędkości obrotowej jest większa od napięcia w sieci E > U. Jeśli silniki będą połączone elektrycznie z siecią to zajdzie zjawisko oddawania energii do sieci.

  Moment obrotowy wyrażamy wzorem:

[Rozmiar: 9276 bajtów]

  Moment obrotowy jest zależny od napięcia w sieci trakcyjnej (napięcia na zaciskach obwodu wzbudzenia), które wpływa na wartość prądu wzbudzenia (strumienia magnetycznego) oraz od prądu obciążenia. Jeśli napięcie wzrośnie, to wzrośnie także prąd wzbudzenia i obciążenia - moment zwiększy się czterokrotnie. W przypadku obniżenia się napięcia w sieci wystąpi sytuacja odwrotna i moment znacznie się zmniejszy - jest to wada silnika, która miała wpływ na wybór silników trakcyjnych w pojazdach PKP.

  Największą sprawność silnik bocznikowy ma przy największych obciążeniach, gdy obciążenie spada maleje jego sprawność.

  Zależność obrotów, momentu i sprawności od obciążenia pokazuje poniższa charakterystyka silnika bocznikowego:


Zalety silnika bocznikowego:
1.Stała wartość obrotów, nawet na dużych wzniesieniach (moc silnika bocznikowego na wzniesieniach jest większa od mocy silnika szeregowego).
2.Możliwość odzyskiwania energii elektrycznej podczas hamowania elektrycznego.


Wady silnika bocznikowego:
1.Zależność momentu rozruchowego od napięcia w sieci, może się zdarzyć, że przy dużym spadku napięcia w sieci pociąg nie ruszy z miejsca.
2.Wrażliwość na przepięcia łączeniowe i atmosferyczne wobec dużej samoindukcji uzwojeń bocznikowych.
3.Przy wyższych napięciach występują trudności z wykonaniem uzwojeń co decyduje o większym koszcie budowy i utrzymania.


  Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o innych maszynach elektrycznych kliknij ---> maszyny elektryczne.

SILNIK SZEREGOWY | SILNIK SZEREGOWO-BOCZNIKOWY | SILNIK JEDNOFAZOWY KOMUTATOROWY | SILNIK NA PRĄD TĘTNIĄCY
SILNIK TRÓJFAZOWY ASYNCHRONICZNY | REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ - PRĄD STAŁY | REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ - INNY RODZAJ PRĄDU
BUDOWA SILNIKA SZEREGOWEGO | KONSERWACJA I NAPRAWA SILNIKA | ZASILANIE SILNIKÓW

Poniżej znajdują się odnośniki do poszczególnych zagadnień związanych z trakcją elektryczną:

SILNIKI TRAKCYJNE | OGÓLNE INFORMACJE | SYSTEMY ZASILANIA | SIEĆ TRAKCYJNA | PODSTACJE TRAKCYJNE
AUTOMATYKA I STEROWANIE | ELEKTRYFIKACJA I EKSPLOATACJA | HAMOWANIE ELEKTRYCZNE