TRAKCJA ELEKTRYCZNA

SILNIKI TRAKCYJNE

SILNIK SZEREGOWO - BOCZNIKOWY

  Silnik szeregowo-bocznikowy ma uzwojenie szeregowe i bocznikowe. Podczas pracy silnika można jedno z tych uzwojeń odłączyć, wtedy silnik będzie pracował jako szeregowy, albo bocznikowy. Podczas pracy silnika z obydwoma uzwojeniami charakterystyka silnika zawiera się miedzy charakterystyką szeregową a bocznikową. Układ połączeń pokazany jest na rysunku:

[Rozmiar: 24260 bajtów]

  W zależności od przewagi amperozwojów silnik ma charakterystykę zbliżoną do szeregowego lub bocznikowego. Przewaga jednej z tych charakterystyk zależy od stosunku obu strumieni. Uzwojenie szeregowe może być przyłączone w taki sposób, aby w czasie pracy strumień pochodzący od tego uzwojenia dodawał się do strumienia pochodzącego od uzwojenia bocznikowego, lub przeciwdziałał temu strumieniowi. Gdy jedno z uzwojeń wyłączymy to charakterystyka będzie albo czysto szeregowa, albo czysto bocznikowa. Podczas hamowania elektrycznego, czyli hamowania z odzyskiwaniem energii oba uzwojenia przeciwdziałają sobie. Dosyć dobre właściwości wykazuje silnik, którego uzwojenie bocznikowe zasilane jest z osobnego źródła. Uzwojenie to może być wykonane na niskie napięcie, silnik wtedy uniezależnia się od wahań napięcia w sieci. Gdy będziemy zmniejszali prąd uzwojenia bocznikowego charakterystyka będzie coraz bardziej zbliżona do charakterystyki silnika szeregowego.

Zalety silnika szeregowo-bocznikowego:
1.Nie duże straty energii podczas rozruchu.
2.Łatwość w odzyskiwaniu energii.

Wady silnika szeregowo-bocznikowego:
1.Dość drogie wykonanie i utrzymanie.
2.Większy ciężar i bardziej skomplikowany układ połączeń co wymusza stosowanie bardziej skomplikowanych układów sterowania.
3.Podczas przepięć większe ryzyko uszkodzenia silnika.


  Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o innych maszynach elektrycznych kliknij ---> maszyny elektryczne.

SILNIK SZEREGOWY | SILNIK BOCZNIKOWY | SILNIK JEDNOFAZOWY KOMUTATOROWY | SILNIK NA PRĄD TĘTNIĄCY
SILNIK TRÓJFAZOWY ASYNCHRONICZNY | REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ - PRĄD STAŁY | REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ - INNY RODZAJ PRĄDU
BUDOWA SILNIKA SZEREGOWEGO | KONSERWACJA I NAPRAWA SILNIKA | ZASILANIE SILNIKÓW

Poniżej znajdują się odnośniki do poszczególnych zagadnień związanych z trakcją elektryczną:

SILNIKI TRAKCYJNE | OGÓLNE INFORMACJE | SYSTEMY ZASILANIA | SIEĆ TRAKCYJNA | PODSTACJE TRAKCYJNE
AUTOMATYKA I STEROWANIE | ELEKTRYFIKACJA I EKSPLOATACJA | HAMOWANIE ELEKTRYCZNE